82 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Тримесечни отчети на бюджета на община Летница 01.01.-31.03.2017 г.

Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на Община Летница за периода 01.01.2017 г. - 31.03.2017 г.

одобрен

Списък на училища и детски градини на територията на община Летница

Списък на училища и детски градини на територията на община Летница

одобрен

Списък на издадените общи адм.актове в община Летница

Списък на издадените общи административни актове

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Община Летница

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Община Летница