1 намерен резултат

непроверен

Национален регистър на Военните паметници - Софийска област към 13.06.2016 г.

Национален регистър на Военните паметници - Софийска област към дата 13.06.2016 г.

военни паметници