Визуализация на регистрираните нови марки на пътни превозни средства в България през 2020 г. и 2021 г. за периода 1 януари - 28/29 февруари и растежа/спада им. Визуализацията е под формата на интерактивно табло и информацията може да бъде филтирана по марка, брой или растеж/спад.
Източник на данни: Регистрирани ППС - месец февруари 2021 и Регистрирани ППС - месец февруари 2020

Визуализация на най-регистрираните нови модели на пътни превозни средства в България през 2020 г.
Източник на данни: Регистрирани ППС - месец декември 2020

Визуализация на най-регистрираните нови марки на пътни превозни средства в България през 2020 г.
Източник на данни: Регистрирани ППС - месец декември 2020

Визуализация на най-регистрираните "втора ръка" модели на пътни превозни средства в България през 2020 г.
Източник на данни: Регистрирани ППС - месец декември 2020
 

Моля изчакайте