Дата на добавяне: 2018-11-13 16:46:45

Спецификация на API

В този документ са описани заявките, налични в API-то на портала за отворени данни.

Дата на добавяне: 2019-02-14 14:33:56

РМС № 103 от 17 февруари 2015 г. и приложение към него

РМС № 103 от 17 февруари 2015 г. за приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат.

Дата на добавяне: 2019-02-14 14:37:55

РМС № 214 от 25 март 2016 г. и приложение към него

РМС № 214 от 25 март 2016 г. за приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат.

Дата на добавяне: 2019-02-14 14:40:54

РМС № 436 от 4 август 2017 г. и приложение към него

РМС № 436 от 4 август 2017 г. за приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни

Дата на добавяне: 2019-02-14 14:42:31

РМС № 54 от 1 февруари 2019 г. и приложения към него

РМС № 54 от 1 февруари 2019 г. за приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени, в данни.

Приложение № 1.1 към т. 1, 2, 5 и 6:
Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни

Приложение № 1.2 към т. 1, 3 и 4:
Обобщен списък с отразени промени при прегледа на списъците с набори от данни по приоритетни области, които се публикуват в отворен формат приети с РМС № 103 от 2015 г., РМС № 214 от 2016 г., РМС № 897 от 2016 г. и РМС № 436 от 2017 г.

Дата на добавяне: 2019-02-18 09:50:30

Ръководство за инсталиране и употреба на Инструмента за автоматизирано въвеждане на данни

Този документ описва дейностите, необходими във връзка с инсталацията и настройка на Инструмента за автоматизирано въвеждане на данни към Портала за отворени данни.