Спецификация на API

В този документ са описани заявките, налични в приложно-програмния интерфейс (API) на Портала за отворени данни.

 

Моля изчакайте