Спецификация на API

В този документ са описани заявките, налични в API-то на портала за отворени данни.