Последна версия 2.0 на DCAT приложението (английска версия)

DCAT приложение

Профилът на DCAT приложението за портали за данни в Европа (DCAT-AP) е спецификация, базирана на речника на Каталог на данни на W3C (DCAT) за описание на набори от данни за публичния сектор в Европа. Основният му случай на използване е да даде възможност на портала за кръстосани данни да търси набори от данни и да направи данните от публичния сектор по-добре търсещи се през границите и секторите. Това може да бъде постигнато чрез обмен на описания на набори от данни между порталите за данни.

 

Моля изчакайте