Правила и процедури

Правила и процедури в процеса на планиране, приоритизиране, публикуване и актуализиране на информация от обществения сектор за повторно използване на Портала за отворени данни

 

Моля изчакайте