Покана за обучение на академия data.europa: „Въведение в геопространствените данни“

Покана с индикативен дневен ред и кратко резюме на обучение на академия data.europa: „Въведение в геопространствените данни“

 

Моля изчакайте