РМС № 567 от 30 юли 2021 година

За приемане на списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни

 

Моля изчакайте