Ръководство за инсталиране и употреба на Инструмента за автоматизирано въвеждане на данни

Този документ описва дейностите, необходими във връзка с инсталацията и настройка на Инструмента за автоматизирано въвеждане на данни към Портала за отворени данни.

 

Моля изчакайте