Ръководство за инсталиране на Инструмента за автоматизирано въвеждане на данни

Този документ описва дейностите, необходими във връзка с инсталацията на Инструмента за автоматизирано въвеждане на данни към Портала за отворени данни.