Закон за достъп до обществена информация

Този закон урежда обществените отношения, свързани
с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор.

 

Моля изчакайте