Дата на добавяне: 2021-09-27 15:47:25

РМС № 567 от 30 юли 2021 година

За приемане на списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни

Дата на добавяне: 2021-09-17 16:06:44

Покана за обучение на академия data.europa: „Въведение в геопространствените данни“

Покана с индикативен дневен ред и кратко резюме на обучение на академия data.europa: „Въведение в геопространствените данни“

Дата на добавяне: 2020-12-09 15:03:32

Програма на събитие: "Отворен диалог за отворени данни"

Програма на събитие: "Отворен диалог за отворени данни"

Дата на добавяне: 2020-09-15 11:55:04

Стандартни условия (лицензи) за повторно използване на информация от обществения сектор и за публикуване на информация от обществения сектор в отворен формат.

Стандартни условия (лицензи) за повторно използване на информация от обществения сектор и за публикуване на информация от обществения сектор в отворен формат.

Дата на добавяне: 2018-11-13 16:46:45

Спецификация на API

В този документ са описани заявките, налични в приложно-програмния интерфейс (API) на Портала за отворени данни.

Дата на добавяне: 2019-02-21 16:49:32

Наредба за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат

С тази наредба се определят:
1. изискванията за създаването и поддържането на обществена информация в отворен формат;
2. редът и начинът за публикуване на информацията по т. 1 на Портала за отворени данни по чл. 15г, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, наричан по-нататък "Портала за отворени данни";
3. стандартните условия за повторно използване на информация

 

Моля изчакайте