Дата на добавяне: 2020-02-13 11:56:20

Методически указания

Методически указания за дефиниране на структурата и съдържанието на наборите от данни за публикуване в Портала за отворени данни и тяхното актуализиране

Дата на добавяне: 2020-01-17 13:08:53

Решение № 897 на Министерският съвет от 21 октомври 2016 г. за изменение и допълнение на Решение № 214 на МС от 25 март 2016 г.

Решение № 897 на Министерският съвет от 21 октомври 2016 г. за изменение и допълнение на Решение № 214 на МС от 25 март 2016 г.

Дата на добавяне: 2020-01-09 15:56:30

Последна версия 2.0 на DCAT приложението (английска версия)

DCAT приложение

Профилът на DCAT приложението за портали за данни в Европа (DCAT-AP) е спецификация, базирана на речника на Каталог на данни на W3C (DCAT) за описание на набори от данни за публичния сектор в Европа. Основният му случай на използване е да даде възможност на портала за кръстосани данни да търси набори от данни и да направи данните от публичния сектор по-добре търсещи се през границите и секторите. Това може да бъде постигнато чрез обмен на описания на набори от данни между порталите за данни.

Дата на добавяне: 2019-02-18 09:50:30

Ръководство за инсталиране и употреба на Инструмента за автоматизирано въвеждане на данни

Този документ описва дейностите, необходими във връзка с инсталацията и настройка на Инструмента за автоматизирано въвеждане на данни към Портала за отворени данни.

Дата на добавяне: 2019-02-14 14:42:31

РМС № 54 от 1 февруари 2019 г. и приложения към него

РМС № 54 от 1 февруари 2019 г. за приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени, в данни.

Приложение № 1.1 към т. 1, 2, 5 и 6:
Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни

Приложение № 1.2 към т. 1, 3 и 4:
Обобщен списък с отразени промени при прегледа на списъците с набори от данни по приоритетни области, които се публикуват в отворен формат приети с РМС № 103 от 2015 г., РМС № 214 от 2016 г., РМС № 897 от 2016 г. и РМС № 436 от 2017 г.

Дата на добавяне: 2019-02-21 17:01:43

Области от данни на DCAT-AP

Европейският портал за данни прилага DCAT-AP като общ речник за хармонизиране на описанията на наборите от данни, събрани от 77 портала за данни от 35 страни. DCAT-AP се използва в услугата за поддръжка на отворени данни, инициирана от Европейската комисия, с цел реализиране на обща визията за европейски портали за данни.

 

Моля изчакайте