Дата на добавяне: 2019-02-21 16:46:05

Закон за достъп до обществена информация

Този закон урежда обществените отношения, свързани
с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор.

Дата на добавяне: 2019-02-21 16:49:32

Наредба за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат

С тази наредба се определят:
1. изискванията за създаването и поддържането на обществена информация в отворен формат;
2. редът и начинът за публикуване на информацията по т. 1 на Портала за отворени данни по чл. 15г, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, наричан по-нататък "Портала за отворени данни";
3. стандартните условия за повторно използване на информация

Дата на добавяне: 2019-02-21 17:01:43

Области от данни на DCAT-AP

Европейският портал за данни прилага DCAT-AP като общ речник за хармонизиране на описанията на наборите от данни, събрани от 77 портала за данни от 35 страни. DCAT-AP се използва в услугата за поддръжка на отворени данни, инициирана от Европейската комисия, с цел реализиране на обща визията за европейски портали за данни.