Дата на добавяне: 2019-02-21 16:46:05

Закон за достъп до обществена информация

Този закон урежда обществените отношения, свързани
с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор.

Дата на добавяне: 2019-02-21 16:49:32

Наредба за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат

С тази наредба се определят:
1. изискванията за създаването и поддържането на обществена информация в отворен формат;
2. редът и начинът за публикуване на информацията по т. 1 на Портала за отворени данни по чл. 15г, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, наричан по-нататък "Портала за отворени данни";
3. стандартните условия за повторно използване на информация

Дата на добавяне: 2019-02-21 17:01:43

Области от данни на DCAT-AP

Европейският портал за данни прилага DCAT-AP като общ речник за хармонизиране на описанията на наборите от данни, събрани от 77 портала за данни от 35 страни. DCAT-AP се използва в услугата за поддръжка на отворени данни, инициирана от Европейската комисия, с цел реализиране на обща визията за европейски портали за данни.

Дата на добавяне: 2020-01-09 15:56:30

Последна версия 2.0 на DCAT приложението (английска версия)

DCAT приложение

Профилът на DCAT приложението за портали за данни в Европа (DCAT-AP) е спецификация, базирана на речника на Каталог на данни на W3C (DCAT) за описание на набори от данни за публичния сектор в Европа. Основният му случай на използване е да даде възможност на портала за кръстосани данни да търси набори от данни и да направи данните от публичния сектор по-добре търсещи се през границите и секторите. Това може да бъде постигнато чрез обмен на описания на набори от данни между порталите за данни.

Дата на добавяне: 2020-01-17 13:08:53

Решение № 897 на Министерският съвет от 21 октомври 2016 г. за изменение и допълнение на Решение № 214 на МС от 25 март 2016 г.

Решение № 897 на Министерският съвет от 21 октомври 2016 г. за изменение и допълнение на Решение № 214 на МС от 25 март 2016 г.