Дата на добавяне: 2020-07-07 09:51:46

РМС № 435 от 3 юли 2020 година

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК С НАБОРИ ОТ ДАННИ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ, КОИТО ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ В ОТВОРЕН ФОРМАТ НА ПОРТАЛА ЗА ОТВОРЕНИ ДАННИ ПРЕЗ 2020 Г.
На основание чл. 15б, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация

Дата на добавяне: 2020-03-26 12:16:21

Правила и процедури

Правила и процедури в процеса на планиране, приоритизиране, публикуване и актуализиране на информация от обществения сектор за повторно използване на Портала за отворени данни

Дата на добавяне: 2020-02-13 11:56:20

Методически указания

Методически указания за дефиниране на структурата и съдържанието на наборите от данни за публикуване в Портала за отворени данни и тяхното актуализиране

Дата на добавяне: 2020-01-17 13:08:53

Решение № 897 на Министерският съвет от 21 октомври 2016 г. за изменение и допълнение на Решение № 214 на МС от 25 март 2016 г.

Решение № 897 на Министерският съвет от 21 октомври 2016 г. за изменение и допълнение на Решение № 214 на МС от 25 март 2016 г.

Дата на добавяне: 2020-01-09 15:56:30

Последна версия 2.0 на DCAT приложението (английска версия)

DCAT приложение

Профилът на DCAT приложението за портали за данни в Европа (DCAT-AP) е спецификация, базирана на речника на Каталог на данни на W3C (DCAT) за описание на набори от данни за публичния сектор в Европа. Основният му случай на използване е да даде възможност на портала за кръстосани данни да търси набори от данни и да направи данните от публичния сектор по-добре търсещи се през границите и секторите. Това може да бъде постигнато чрез обмен на описания на набори от данни между порталите за данни.

Дата на добавяне: 2019-02-18 09:50:30

Ръководство за инсталиране и употреба на Инструмента за автоматизирано въвеждане на данни

Този документ описва дейностите, необходими във връзка с инсталацията и настройка на Инструмента за автоматизирано въвеждане на данни към Портала за отворени данни.

 

Моля изчакайте