Дата на добавяне: 2019-02-21 16:46:05

Закон за достъп до обществена информация

Този закон урежда обществените отношения, свързани
с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор.

Дата на добавяне: 2019-02-14 14:40:54

РМС № 436 от 4 август 2017 г. и приложение към него

РМС № 436 от 4 август 2017 г. за приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни

Дата на добавяне: 2019-02-14 14:37:55

РМС № 214 от 25 март 2016 г. и приложение към него

РМС № 214 от 25 март 2016 г. за приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат.

Дата на добавяне: 2019-02-14 14:33:56

РМС № 103 от 17 февруари 2015 г. и приложение към него

РМС № 103 от 17 февруари 2015 г. за приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат.

 

Моля изчакайте