Дата на добавяне: 2019-02-14 14:33:56

РМС № 103 от 17 февруари 2015 г. и приложение към него

РМС № 103 от 17 февруари 2015 г. за приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат.

 

Моля изчакайте