Споделете какви данни бихте желали да видите, публикувани на държавния портал за отворени
данни. Бихте могли да споделите необходимостта да виждате данни, които не
намирате никъде, но които смятате, че трябва да бъдат публични. Обърнете
внимание, че това е проучване, което ще се използва с информативна цел, за да
се постави приоритет на публикуването на определени набори от данни и не дава
гаранция, че ще е възможно заявеният набор от данни да бъде публикуван. 


За контакт:


Отдел "Данни"
Държавна агенция "Електронно управление"
адрес на ел.поща: opendata@e-gov.bg
телефон: +359 2 949 24 34, +359 2 949 22 83, +359 2 404 96 15


Twitter: @opendata_bg 

Facebook: Data.egov.bg

LinkedIn: Data.egov.bg

YouTube: Open Data Portal Bulgaria


 

Моля изчакайте