Дата на добавяне : 2019-06-28 12:55:02

Покана за участие в проучване относно: „Икономическо въздействие на отворените данни 2020 г.“

Европейският портал за данни поде кампания за събиране на отговори по въпросника „Икономическо въздействие на отворените данни 2020 г.“ (“Economic Impact of Open Data 2020”).

Дата на добавяне : 2019-03-14 14:49:47

Дататон на ЕС 2019 — старт на състезанието за отворени данни

Началото на третото издание на Дататона на Европейския съюз (EU Datathon) бе обявено на 28 януари 2019 г. от Службата за публикации на Европейския съюз в партньорство с румънското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Дата на добавяне : 2019-02-21 16:55:33

Европейски портал за данни

Информация относно Европейския портал за данни

Дата на добавяне : 2019-02-14 14:29:18

Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат по предложения от 2018 г.

С РМС № 54 от 01.02.2019 г., на основание чл. 15б, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация, беше одобрен Списъкът с нови 60 набори от данни