Дата на добавяне : 2020-03-26 12:58:43

Открита консултация от ЕК: "Европейска стратегия за данните"


Комисията предлага Eвропейска стратегия за данни, от която ще има полза не само обществото, но и цялата цифрова икономика в Европа. В нея гражданите са поставени в центъра на основаната на данни икономика, като същевременно се създават предпоставки европейските предприятия и публични органи да извлекат максимална полза от данните, които генерират, и да имат по-добър достъп до данните, генерирани от други.


Можете да се запознаете с Европейската стратегия за данни тук. Препоръчваме да прочетете този документ, преди да попълните въпросника:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DataStrategy?surveylanguage=BG

Дата на добавяне : 2020-03-04 17:02:16

Допитване до гражданите и бизнеса относно общественозначими набори от данни

От името на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) най-учтиво Ви каним да участвате в проучване на мнението на гражданите и бизнеса за степента на важност, приоритетност и обществена значимост на набори от данни, което провеждаме чрез анкета, достъпна на следния адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HVDList_DCoM2020

Дата на добавяне : 2019-12-17 15:13:43

Държавна агенция „Електронно управление“ ще развива и надгражда Портала за отворени данни

Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) ще развива и надгражда обновения Портал за отворени данни на Република България. По време на конференция на тема: “Отворените данни – предизвикателства и възможности за развитие“ експерти от агенцията представиха концепция за наборите от данни с висока стойност, както и актуалните промени в  нормативната уредба при повторното използване на информацията от обществени сектор. Обновеният портал е разработен от администрацията на Министерски съвет, в рамките на изпълняван от нея проект за подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на отворените данни.


Дата на добавяне : 2019-06-28 12:55:02

Покана за участие в проучване относно: „Икономическо въздействие на отворените данни 2020 г.“

Европейският портал за данни поде кампания за събиране на отговори по въпросника „Икономическо въздействие на отворените данни 2020 г.“ (“Economic Impact of Open Data 2020”).

Дата на добавяне : 2019-03-14 14:49:47

Дататон на ЕС 2019 — старт на състезанието за отворени данни

Началото на третото издание на Дататона на Европейския съюз (EU Datathon) бе обявено на 28 януари 2019 г. от Службата за публикации на Европейския съюз в партньорство с румънското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Дата на добавяне : 2019-02-21 16:55:33

Европейски портал за данни

Информация относно Европейския портал за данни