Европейски портал за данни

Европейският портал за данни събира метаданните на информацията от обществения сектор, достъпна на публичните портали за данни в страните-членки на Европейския съюз. Включена е и информацията относно предоставянето на данни и ползите от повторното им използване. Излизайки отвъд събирането на метаданни, стратегическата цел на портала е да подобри достъпността и да увеличи стойността на отворените данни. Той обхваща целия цикъл на данните от публикуването до повторното използване на данните.

Европейският портал за данни прилага DCAT-AP като общ речник за хармонизиране на описанията на над 897 789 набора от данни, събрани от 77 портала за данни от 35 страни. DCAT-AP се използва в услугата за поддръжка на отворени данни, инициирана от Европейската комисия, с цел реализиране на обща визията за европейски портали за данни.

Този портал е разработен от Европейската комисия с подкрепата на консорциум, ръководен от Capgemini.За да възприеме европейски подход при структурирането на набори от данни, консорциумът използва домейни за данни на DCAT-AP. Списъкът е достъпен в Приложение 1: Домейни на данни наDCAT-AP

Допълнителна информация:

https://www.europeandataportal.eu/

https://www.europeandataportal.eu/en/search/site/DCAT-AP