Дататон на ЕС 2019 — старт на състезанието за отворени данни

Дататонът на  ЕС става все по-популярен, а целта му е да насърчи допълнително използването на отворени данни, публикувани от Европейския съюз. Проявата дава възможност на участниците в надпреварата да представят своите умения и новаторски идеи в областта на обработката и анализа на данни, да създадат контакти и да получат подкрепа, за да продължат да развиват идеите си след конкурса. По думите на участник в един от миналогодишните екипи финалисти: „Този опит ми дава сили да отида още по-далеч.

Участниците са поканени да разработят приложения и интерактивни визуализации, които предлагат нови услуги или ясно представяне на обществена информация на гражданите, публичните органи и предприятията. Те трябва да използват поне един от наборите от данни, предоставени от институциите и агенциите на ЕС и/или от международните партньори в конкурса, и могат да свързват данните с други набори от данни.

Участващите екипи могат да се състезават със своите приложения в една хоризонтална или в две тематични области:

 1.  „Иновативни идеи чрез отворени данни на ЕС“
 2. „Нов поглед върху икономиката и финансите"
 3. „Борба с изменението на климата“

Конкурсът е подкрепен от подготвителното действие на Европейския парламент „Свързани отворени данни в европейската публична администрация“ и програма ISA² (Решения за оперативна съвместимост за публичните администрации, предприятията и гражданите) на Европейската комисия.

Участието в конкурса за 2019 г. дава възможност за спечелване на една от паричните награди във всяка една от областите:

1-ва награда — 15 000 евро

2-ра награда — 7000 евро

3-та награда — 3000 евро

Конкурсът ще приключи със заключителна конференция в Брюксел на 13 юни 2019 г., на която финалистите ще представят проектите си пред жури от експерти и общността за отворени данни.

Партньори на Дататона на ЕС 2019 са:

 1. Генерална дирекция „Бюджет“ на Европейската комисия;
 2. Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия;
 3. Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на Европейската комисия;
 4. Европейска инвестиционна банка;
 5. Европейската агенция за околна среда;
 6. Европейската централна банка;
 7. Европейският инвестиционен фонд;
 8. Евростат;
 9. Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие;
 10. Съвместният изследователски център на Европейската Комисия.

За да участвате, да научите повече или да проследите проявата лично или чрез излъчване в реално време по интернет, моля, посетете уебсайта https://publications.europa.eu/eudatathon