Покана за участие в проучване относно: „Икономическо въздействие на отворените данни 2020 г.“

От името на Европейската комисия, Европейският портал за данни поде кампания за събиране на отговори по въпросника „Икономическо въздействие на отворените данни 2020 г.“ (Economic Impact of Open Data 2020). Това ще подпомогне наскоро започналите научни изследвания по темата, надграждайки и допълвайки доклада, публикуван през 2015 г. - „Създаване на стойност, чрез отворени данни“ (Creating Value through Open Data) и ще даде отговори за предимствата и стойността, която предоставят Отворените данни на обществото. Въпросникът е фокусиран към отразяване на въздействието на Отворените данни върху бизнеса.

Ако използвате Отворени данни за бизнес цели Ви приканваме да вземете участие в кампанията. Проучването отнема 5 минути и всеки един отговор ще допринесе за установяване на реалната полза, които Отворените данни носят.

Резултатите от проучването ще бъдат публикувани в доклад през 2020 година.

Връзка към проучването ще намерите на:

http://surveys.publications.europa.eu/formserver/po/open_data_2020.html

Въпросникът може да бъде попълнен най-късно до 23 август 2019 г.