На Портала за отворени данни се публикува актуална информация за COVID-19


На Националния портал за отворени данни, който се поддържа от Държавна агенция „Електронно управление“ https://data.egov.bg/ е създаден раздел COVID-19, в който се публикува достоверна информация за ситуацията, свързана с коронавируса. Данните автоматично се актуализират ежедневно. Те са в отворен машинночетим формат и могат да бъдат повторно използвани чрез безплатно изтегляне или чрез приложно-програмен интерфейс (API). 

От началото на август Министерство на здравеопазването публикува на Портала статистическа информация за разпространението на COVID-19 в България. В набора от данни се качват обща статистика, разпределение на коронавируса по дата и по области, както и разпределението му по възрастови групи.

Всеки гражданин вече може да изтегли безплатно мобилното приложение ViruSafe, с което да сподели здравния си статус със здравните власти и личния си лекар. Освен информация за мобилното приложение в раздел COVID-19 на Портала може да се намери обща информация за вируса, актуална статистика в световен и национален мащаб, както и конкретни актуални данни за България (https://data.egov.bg/covid-19?section=8&subsection=16&item=36), които могат да бъдат изтеглени и анализирани от всеки гражданин. 

Предоставянето на достъп до динамични данни посредством подходящи технически средства и предлагането на полезни данни за обществото кореспондират с изискванията на Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г.  относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор.