GATE на форума на кариерното развитие на ФМИ

GATE участва във форума на кариерното развитие на ФМИ в два последователни дни на 08.06 и 09.06. Събитието e със свободен достъп и ще се проведе онлайн.

В тези два дни ще можете да се запознаете с проектите, които разработва Институтът, да се срещнете с изследователите, които стоят зад тях, да разберете за стажантските програми, които предлага Институтът и защо GATE има нужда от млади и талантливи хора.

По време на събитието очаквайте презентация от Директора на Института – Силвия Илиева; кратки интервюта с млади изследователи, които ще споделят опита си и защо са избрали да работят в GATE; ще се запознаете с ръководителите на изследователски групи в Института, които ще направят кратки презентации за научните областите, в които работят; ще можете да зададете въпроси за възможностите, които се предлагат за кариерно развитие и включване в стажантски програми.

08.06, 11:00 ч. и 14:00 ч. За достъп до виртуалната среща използвайте следния линк: https://bit.ly/3fIIYEB

09.06, 11:00 ч. и 14:00 ч. За достъп до виртуалната среща използвайте следния линк: https://bit.ly/3cb8650

Стажантските програми са фокусирани в следните направления:

Източник: Институтът „Големи данни в полза на интелигентното общество“ (GATE)