Анкета на МОН за изследване на търсенето и използването на отворени данни от бизнеса и гражданското общество

Министерството на образованието и науката (МОН) изготви анкетна карта, с която да проучи и изследва търсенето и използването на отворени данни, публикувани от министерството на Портала за отворени данни от бизнеса и гражданското общество.


Отправяме покана към Вас да вземете участие в проучването, защото Вашето мнение ще подпомогне процеса по предоставяне на данни с висока добавена стойност в съответствие с Директива(ЕС) 2019/1024 относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор и Европейската стратегия за данните.


За да попълните анкетната карта, посетете този линк: https://www.mon.bg/bg/100999.


 

Моля изчакайте