Дата на добавяне : 2021-08-18 14:21:05

Отворените данни са стратегически ресурс с огромен потенциал за публичния сектор и бизнеса

Държавната политика в сектора на отворените данни, като стратегически ресурс с огромен потенциал за потребители от публичният сектор, частният бизнес, академичната общност, гражданите и неправителственият сектор, беше представена по време на 19-о издание на Open Fest 2021, посветено на свободния софтуер, софтуера с отворен код и свободното споделяне на знания, което се проведе в Борисовата градина в София.

Дата на добавяне : 2021-07-06 16:30:36

Анкета на МОН за изследване на търсенето и използването на отворени данни от бизнеса и гражданското общество

Министерството на образованието и науката (МОН) изготви анкетна карта, с която да проучи и изследва търсенето и използването на отворени данни, публикувани от министерството на Портала за отворени данни от бизнеса и гражданското общество.


За да попълните анкетната карта, посетете този линк: https://www.mon.bg/bg/100999.


Дата на добавяне : 2021-06-21 16:12:36

Обществена консултация на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществената информация

Обществена консултация на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществената информация. Добавете вашите коментари и предложения до 15 юли на адрес: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6128

Дата на добавяне : 2021-06-15 14:54:59

ДАЕУ сключи споразумение за сътрудничество с Института GATE

Държавна агенция "Електронно управление" и Институтът GATE ще обединят усилията си за изграждане на нови модели на взаимодействие между висшето образование и държавната администрация, се казва в споразумението за сътрудничество, сключено наскоро между двете институции.

Дата на добавяне : 2021-06-08 12:09:37

GATE на форума на кариерното развитие на ФМИ

GATE участва във форума на кариерното развитие на ФМИ в два последователни дни на 08.06 и 09.06. Събитието e със свободен достъп и ще се проведе онлайн.

Дата на добавяне : 2021-05-21 15:09:07

GATE положи първа копка на новата си високотехнологична сграда

Сградата ще бъде разположена в кампуса на СУ „Св. Климент Охридски“ между факултетите по математика и информатика (ФМИ), физика (ФзФ)  и химия и фармация (ФХФ), и още два центъра,  финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Това е най-подходящото място за създаването на Научен парк на Софийския университет, вярва проф. Силвия Илиева, директор на институт GATE.

 

Моля изчакайте