Дата на добавяне : 2021-09-17 15:58:00

Стартира дейността на академия data.europa с обучителен курс на тема: „Въведение в геопространствените данни“

Екипът, който стои зад Официалния портал за европейски данни (data.europa.eu) има удоволствието да обяви откриването на академията data.europa. Тази академия ще служи като място за обучение на отворени данни. В рамките на нейната дейност ще намерите курсове, семинари, уебинари, насоки, инструменти, материали за четене и др. 

Дата на добавяне : 2021-09-03 15:46:38

Правителството одобри промени в Закона за достъп до обществена информация и предлага на Народното събрание да разгледа и приеме законопроекта

Чрез предложените от Министерския съвет (МС) промени в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) се създава възможност за улесняване на достъпа до набори от данни чрез единната точка за достъп до отворени данни - Порталът за отворени данни (https://data.egov.bg/), поддържан от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

Дата на добавяне : 2021-08-31 15:09:33

Пазарни консултации в ЦАИС ЕОП относно проучване на потребностите на гражданите и бизнеса за публикуване на отворени данни

Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) стартира обществена поръчка за проучване на потребностите на гражданите и бизнеса относно публикуване на информация от обществения сектор с висока стойност в отворен машинночетим формат на Портала за отворени данни (https://data.egov.bg/).

Дата на добавяне : 2021-08-18 14:21:05

Отворените данни са стратегически ресурс с огромен потенциал за публичния сектор и бизнеса

Държавната политика в сектора на отворените данни, като стратегически ресурс с огромен потенциал за потребители от публичният сектор, частният бизнес, академичната общност, гражданите и неправителственият сектор, беше представена по време на 19-о издание на Open Fest 2021, посветено на свободния софтуер, софтуера с отворен код и свободното споделяне на знания, което се проведе в Борисовата градина в София.

Дата на добавяне : 2021-07-06 16:30:36

Анкета на МОН за изследване на търсенето и използването на отворени данни от бизнеса и гражданското общество

Министерството на образованието и науката (МОН) изготви анкетна карта, с която да проучи и изследва търсенето и използването на отворени данни, публикувани от министерството на Портала за отворени данни от бизнеса и гражданското общество.


За да попълните анкетната карта, посетете този линк: https://www.mon.bg/bg/100999.


Дата на добавяне : 2021-06-21 16:12:36

Обществена консултация на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществената информация

Обществена консултация на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществената информация. Добавете вашите коментари и предложения до 15 юли на адрес: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6128

 

Моля изчакайте