Дата на добавяне : 2021-06-15 14:54:59

ДАЕУ сключи споразумение за сътрудничество с Института GATE

Държавна агенция "Електронно управление" и Институтът GATE ще обединят усилията си за изграждане на нови модели на взаимодействие между висшето образование и държавната администрация, се казва в споразумението за сътрудничество, сключено наскоро между двете институции.

Дата на добавяне : 2021-06-08 12:09:37

GATE на форума на кариерното развитие на ФМИ

GATE участва във форума на кариерното развитие на ФМИ в два последователни дни на 08.06 и 09.06. Събитието e със свободен достъп и ще се проведе онлайн.

Дата на добавяне : 2021-05-21 15:09:07

GATE положи първа копка на новата си високотехнологична сграда

Сградата ще бъде разположена в кампуса на СУ „Св. Климент Охридски“ между факултетите по математика и информатика (ФМИ), физика (ФзФ)  и химия и фармация (ФХФ), и още два центъра,  финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Това е най-подходящото място за създаването на Научен парк на Софийския университет, вярва проф. Силвия Илиева, директор на институт GATE.

Дата на добавяне : 2021-04-29 12:42:10

Фокус група: България и подкрепящо изследване за оценката на Директива INSPIRE

На 27.04.2021 г. беше проведена онлайн среща - интервю на Фокус група: България в контекста на подкрепящо изследване за оценката на Директива 2007/2/ЕО относно инфраструктурата за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE). Целта на оценката е да се проучи доколко директивата INSPIRE е постигнала целите си и дали тя продължава да постига резултати по отношение на ефективност, ефикасност, значимост, съгласуваност и добавена стойност за Европейския съюз, както и области за бъдещо подобрение. 

В тази връзка Европейската комисия (ЕК) провежда обществена консултация по темата „Обмен на геопространствени данни за околната среда – оценка (Директива INSPIRE), като периода за подаване на обратна връзка по темата е 19 април 2021 г.- 12 юли 2021 г. Следният линк (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12427-Setting-up-an-Infrastructure-for-Spatial-Information-INSPIRE-Evaluation-of-the-Directive/public-consultation) ще ви отведе до страницата на ЕК, където е публикувана цялата информация относно консултацията и въпросника, чрез който се подава приноса по темата. 

Дата на добавяне : 2020-12-09 14:09:14

Онлайн конференция „Отворен диалог за отворени данни“ организира ДАЕУ

Онлайн конференция „Отворен диалог за отворени данни“, организира Държавна агенция „Електронно управление“, която ще се проведе на 17 декември 2020 г. Събитието ще бъде открито от Атанас Темелков, председател на ДАЕУ.


Програмата на конференцията може да видите тук 

Линк към формуляра за регистрация  (активен до 16.12.2020) -  https://forms.gle/L6jBSWWP3w3RoEGq5

Запис на конференцията може да видите тук

Презентация за отворени данни тук

Презентация за Платформа за достъп до информация тукДата на добавяне : 2020-08-06 11:12:42

На Портала за отворени данни се публикува актуална информация за COVID-19

 

На Националния портал за отворени данни, който се поддържа от Държавна агенция „Електронно управление“ https://data.egov.bg/ е създаден раздел COVID-19, в който се публикува достоверна информация за ситуацията, свързана с коронавируса. Данните автоматично се актуализират ежедневно. Те са в отворен машинночетим формат и могат да бъдат повторно използвани чрез безплатно изтегляне или чрез приложно-програмен интерфейс (API).

 

Моля изчакайте