Дата на добавяне : 2020-08-04 16:51:15

Отворени данни и повторно използване на информацията от обществения сектор: Набори от данни с висока стойност (HVD) – текущо състояние


Предоставената информация отразява текущото състояние на предприетите действия в рамките на Директивата за отворени данни (ЕС) 2019/1024 и касае извършването на проучване на оценката на въздействието по отношение изготвянето на списък с набори от данни с висока стойност (HVD). Проучването се провежда от консорциум (Deloitte, The Open Data Institute (ODI), The Green Land, The Lisbon Council) за Европейската комисия, Генерална дирекция за комуникационни мрежи, съдържание и технологии (Directorate-General for Communications Networks, Content, and Technology) и ще подпомогне процеса на вземане на решение за избор на т. нар. „набори от данни с висока стойност (HVD)“, които трябва да бъдат предоставени от държавите членки съгласно Директивата. 

Дата на добавяне : 2020-07-10 17:46:30

Създаване на национално хранилище и портал за достъп до отворени данни с научна информация

На 29.06.2020 г. приключи изпълнението на проект „Създаване на национално хранилище и портал за достъп до отворени данни с научна информация“ в изпълнение на Препоръка 2018/790 на Европейската комисия от 25 април 2018 г. относно достъпа до научна информация и нейното съхранение. Порталът и хранилището за отворен достъп до научни публикации се поддържат от министъра на образованието чрез Националния център за информация и документация (НАЦИД). Порталът, който е достъпен на адрес https://bpos.bg/, е създаден да обединява съдържание както от съществуващите хранилища на висши училища и научни организации, така и от висши училища и научни организации, които не разполагат с необходимите ресурси да поддържат собствени хранилища.

Дата на добавяне : 2020-07-01 15:14:22

Нови 30 набора от данни ще бъдат публикувани на Националния портал за отворени данни, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“

Нови 30 набора от данни ще бъдат публикувани на Националния портал за отворени данни, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“. Със свое решение правителството утвърди Списък с 30 набори от данни по приоритетни области, които да бъдат публикувани от няколко различни администрации до края на 2020 г. на Националния портал за отворени данни на Република България https://data.egov.bg/.

Дата на добавяне : 2020-07-01 14:54:00

Държавна агенция „Електронно управление“ получава допълнителни правомощия при повторното използване на информация от обществения сектор и публикуването ѝ на Портала за отворени данни

ДАЕУ получава допълнителни правомощия при повторното използване на информация от обществения сектор и нейното публикуване в отворен формат на Портала за отворени данни Държавна агенция „Електронно управление“ получава допълнителни правомощия при повторното използване на информация от обществения сектор и нейното публикуване в отворен формат, съгласно приетото днес постановление на правителството.

Дата на добавяне : 2019-12-17 15:13:43

Държавна агенция „Електронно управление“ ще развива и надгражда Портала за отворени данни

Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) ще развива и надгражда обновения Портал за отворени данни на Република България. По време на конференция на тема: “Отворените данни – предизвикателства и възможности за развитие“ експерти от агенцията представиха концепция за наборите от данни с висока стойност, както и актуалните промени в  нормативната уредба при повторното използване на информацията от обществени сектор. Обновеният портал е разработен от администрацията на Министерски съвет, в рамките на изпълняван от нея проект за подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на отворените данни.


Дата на добавяне : 2019-03-14 14:49:47

Дататон на ЕС 2019 — старт на състезанието за отворени данни

Началото на третото издание на Дататона на Европейския съюз (EU Datathon) бе обявено на 28 януари 2019 г. от Службата за публикации на Европейския съюз в партньорство с румънското председателство на Съвета на Европейския съюз.

 

Моля изчакайте