Дата на добавяне : 2020-07-01 14:54:00

Държавна агенция „Електронно управление“ получава допълнителни правомощия при повторното използване на информация от обществения сектор и публикуването ѝ на Портала за отворени данни

ДАЕУ получава допълнителни правомощия при повторното използване на информация от обществения сектор и нейното публикуване в отворен формат на Портала за отворени данни Държавна агенция „Електронно управление“ получава допълнителни правомощия при повторното използване на информация от обществения сектор и нейното публикуване в отворен формат, съгласно приетото днес постановление на правителството.

Дата на добавяне : 2020-03-04 17:02:16

Допитване до гражданите и бизнеса относно общественозначими набори от данни

От името на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) най-учтиво Ви каним да участвате в проучване на мнението на гражданите и бизнеса за степента на важност, приоритетност и обществена значимост на набори от данни, което провеждаме чрез анкета, достъпна на следния адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HVDList_DCoM2020

Дата на добавяне : 2019-12-17 15:13:43

Държавна агенция „Електронно управление“ ще развива и надгражда Портала за отворени данни

Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) ще развива и надгражда обновения Портал за отворени данни на Република България. По време на конференция на тема: “Отворените данни – предизвикателства и възможности за развитие“ експерти от агенцията представиха концепция за наборите от данни с висока стойност, както и актуалните промени в  нормативната уредба при повторното използване на информацията от обществени сектор. Обновеният портал е разработен от администрацията на Министерски съвет, в рамките на изпълняван от нея проект за подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на отворените данни.


Дата на добавяне : 2019-03-14 14:49:47

Дататон на ЕС 2019 — старт на състезанието за отворени данни

Началото на третото издание на Дататона на Европейския съюз (EU Datathon) бе обявено на 28 януари 2019 г. от Службата за публикации на Европейския съюз в партньорство с румънското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Дата на добавяне : 2019-02-21 16:55:33

Европейски портал за данни

Информация относно Европейския портал за данни

Дата на добавяне : 2019-02-14 14:29:18

Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат по предложения от 2018 г.

С РМС № 54 от 01.02.2019 г., на основание чл. 15б, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация, беше одобрен Списъкът с нови 60 набори от данни

 

Моля изчакайте