37 намерени резултати

одобрен

Регистър на категоризираните туристически обекти

Регистър на категоризираните туристически обекти

категоризирани обекти община регистър туристически РМС 436/2017 Белослав
одобрен

Регистър дарения община Белослав

Регистър дарения Община Белослав към 31.12.2017

одобрен

Регистър на издадени карти за паркиране на хора с увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с увреждания

Регистър на издадени карти за безплатно паркиране на хора с трайни увреждания
одобрен

Регистрирани кучета

Регистър на домашни кучета