50 намерени резултата

одобрен

Публичен регистър на общинска собственост

Регистър на общинска собственост

регистър общинска собственост
одобрен

Списък на граждани, по чл.18-Наредба 12

Списък на граждани, по чл.18-Наредба 12

общинска собственост
одобрен

Регистър дарения община Белослав

Регистър дарения Община Белослав към 31.12.2017

одобрен

Регистър на издадени карти за паркиране на хора с увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с увреждания

Регистър на издадени карти за безплатно паркиране на хора с трайни увреждания