83 намерени резултати

одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци в община Летница- 2018 г.

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци в община Летница- 2018 г.

одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти 2018 година в Община Летница

Регистър на одобрените инвестиционни проекти 2018 година в община Летница

одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти 2017 година в община Летница

Регистър на одобрените инвестиционни проекти 2017 година в община Летница

одобрен

Регистър на рекламно-информационни елементи в община Летница

Регистър на рекламно-информационни елементи в община Летница