51 намерени резултати

одобрен

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо знчение

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо знчение

община РМС 436/2017 Вълчедръм