41 намерени резултати

одобрен

Регистър на разрешителни за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

Регистър на разрешителни за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

водовземане заустване община разрешителни челопеч РМС 435/2020
одобрен

Регистър на одобрени инвестиционни проекти

Регистър на одобрени инвестиционни проекти

община одобрени проекти регистър челопеч инвестиционни РМС 54/2019
одобрен

Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на община Челопеч

Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на община Челопеч

бюджет изпълнение касово община отчет челопеч РМС 54/2019
одобрен

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на община Челопеч

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на община Челопеч

бюджет изпълнение касово община отчет челопеч РМС 54/2019
одобрен

Регистър на съоръженията за подземни води за водоползване от граждани

Регистър на съоръженията за подземни води за водоползване от граждани

води граждани община регистър съоръжения челопеч подземни водоползване
одобрен

Регистър на категоризираните търговски обекти

Регистър на категоризираните търговски обекти

обекти община регистър търговски челопеч РМС 436/2017
 

Моля изчакайте