15 намерени резултати

одобрен

Регистър на издадените строителни разрешения в община Бойница.

Информация за датата на издаване и обекта, за който се издава разрешението за строеж.

одобрен

Регистър на протоколи от Експертен съвет в община Бойница.

Описва темите от проведените експертни съвети по устройство на територията в община Бойница.

одобрен

Отчет на касовото изпълнение на бюджета на община Бойница за 2017 г.

Представлява отчет на бюджета по сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на община Бойница за 2017 г.

одобрен

Регистър на язовирите в община Бойница

Представлява описание на техническите данни на язовир Нишор в община Бойница.