18 намерени резултати

одобрен

Актове за общинска собственост

актове за общинска собственост

актове общинска собственост
одобрен

Данни за бюджета и разходите му

Данни за бюджета и разходите му

бюджет
одобрен

Публичен регистър - Община Искър

за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост през 2017 г.

общинска собственост сделки
одобрен

Регистър на обществените поръчки през 2017 г. в община Искър

регистър

на

обществените поръчки през 2017 г. в община искър

Регистър на Обществени поръчки
одобрен

Регистър на спортни клубове в община Искър

спортни клубове в община Искър

клубове регистър спорт
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет-Искър за мандат 2015/2019г

Съдържа данни за преразгледаните решения на общинския съвет

регистър решения
 

Моля изчакайте