41 намерени резултати

одобрен

Регистър на издадените платени пропуски

Регъстърът се води в Община Разград по години

община Разград
одобрен

Регистър на издадените разрешения за поставяне на преместваем обект

Регистрите водени в Община Разград са по години

обект община разрешения Разград РМС 436/2017 преместваем поставяне
одобрен
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Регистрите водени в Община Разград е актуални към 19.01.2021г.
Регистър на публична общинската собственост
Регистър на частна общинската собственост

община общинска собственост регистър Разград РМС 436/2017
одобрен

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 31.12.2020г.

община превоз пътници регистър таксиметров Разград РМС 436/2017
одобрен

Регистър на издадени разрешения за строеж

Регистрите водени в Община Разград са по години

издадени община разрешителни регистър строеж Разград РМС 214/2016