39 намерени резултата

одобрен

Регистър на издадени разрешения за строеж

Регистрите водени в Община Разград са по години

ТСУ Община Разград Архитектура у градоустройство
одобрен

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 31.12.2018г.

транспорт Община Разград
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 02.2019г.

общинска собственост Община Разград