23 намерени резултати

одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Ямбол

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Ямбол

одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Регистър на обектите, въведени в експлоатация на територията на община Ямбол

одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им в община Ямбол

одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж от Община Ямбол, актуален към 01.06.2020 г.

община разрешителни строеж Ямбол