12 намерени резултати

одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

РУО-Хасково - Реализиран държавен план-прием за учебната 2018-2019 г.

Реализиран държавен прием в VIII клас за учебната 2018/2019 година в паралелките за професионална подготовка в професионалните и профилираните гимназии, в средните и обединените училища, паралелките за профилирана подготовка в професионалните и профилираните гимназии, в средните и обединените училища на територията на област Хасково

 

Моля изчакайте