57 намерени резултата

одобрен

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение

одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината за учебната 2019/2020 година

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината за учебната 2019/2020 година

одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности

Регистър на недвижимите културни ценности

одобрен

Регистър на културните институции

Регистър на културните институции

одобрен

Регистър на военните паметници на територията на община Козлодуй

Регистър на военните паметници на територията на община Козлодуй

одобрен

Отчет за изпълнение на бюджета на обшина Козлодуй за периода 01.01.2017г. до 30.06.2017г.

Отчет за изпълнение на бюджета на обшина Козлодуй за периода 01.01.2017г. до 30.06.2017г.