15 намерени резултати

одобрен

Регистър на издадени Разрешения за строеж и Удостоверения за въвеждане в експлоатация - 2017 г.

Регистър на издадени Разрешения за строеж и Удостоверения за въвеждане в експлоатация - 2017 г.

Издадени разрешения за строеж
одобрен

Регистър на обществените поръчки - Община Ситово

Регистър на обществените поръчки - Община Ситово

регистър на обществените поръчки
одобрен
одобрен