24 намерени резултати

одобрен

Регистър на общинската собственост

Регистър на общинската собственост, община Аксаково

община общинска регистър собственост РМС 214/2016 Аксаково
одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

Регистър заповеди за одобряване на ПУП на община Аксаково

заповеди община пуп регистър РМС 436/2017 Аксаково
одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП в община Аксаково

заповеди община пуп разрешителни РМС 436/2017 Аксаково
одобрен

Регистър на даренията в община Аксаково

Регистър на даренията в община Аксаково 2009-2017г.

регистър дарения
одобрен

Регистър за издадени разрешителни за ползване на воден обект в община Аксаково

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ / РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ/ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА САНИТАРНО ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ ОКОЛО СОНДАЖ 2017г.

регистър
одобрен

Регистър на заловени безстпанствени кучета на територията на община Аксаково

Регистър на заловени безстпанствени кучета и извършени ветеринарномедицински манипулации на същите от територията на Община Аксаково от Фондация "Лъки Хънт"

 

Моля изчакайте