33 намерени резултата

одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП в община Аксаково 2017г

публичен регистър
одобрен

Регистър на даренията в община Аксаково

Регистър на даренията в община Аксаково 2009-2017г.

регистър дарения
одобрен

Регистър на пчелини на територията на Община Аксаково

Регистър на пчелини на територията на Община Аксаково 2017г

одобрен

Регистър за издадени разрешителни за ползване на воден обект в община Аксаково

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ / РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ/ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА САНИТАРНО ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ ОКОЛО СОНДАЖ 2017г.

регистър
одобрен

Регистър на заловени безстпанствени кучета на територията на община Аксаково

Регистър на заловени безстпанствени кучета и извършени ветеринарномедицински манипулации на същите от територията на Община Аксаково от Фондация "Лъки Хънт"

одобрен

Регистър на домашните кучета на територията на община Аксаково

Регистър на домашните кучета на територията на община Аксаково

регистър кучета
Порталът за отворени данни на Република България е разработен в изпълнение на Проект: BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“