38 намерени резултати

одобрен
одобрен

Регистър на допуснати и одобрени ПУП и техните изменения за 2022 г.

Регистър на допуснати и одобрени ПУП и техните изменения за 2022 г.
Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

община одобрени пуп регистър РМС 436/2017 РМС 54/2019 Горна Малина
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

експлоатация обекти община регистър въвеждане РМС 214/2016 Горна Малина
одобрен

Регистър на местните вероизповедания в Община Горна Малина

Регистър на вписаните местни вероизповедания в община Горна Малина

местни община регистър вероизповедания поделения РМС 54/2019 Горна Малина
одобрен

Регистър на Разрешения за строеж 2022 г.

Регистър на Разрешения за строеж 2022 г.

община разрешения регистър строеж РМС 214/2016 Горна Малина
одобрен

Разрешения за строеж 2021 г актуализирани

разрешения за строеж 2021 г актуализирани

община разрешения регистър строеж РМС 214/2016 2021 Горна Малина
 

Моля изчакайте