4 намерени резултати

одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост, съгласно чл.41, ал.4 от ЗОС (ДВ бр.54/2008 год. в сила от 17.06.2008 год)

имоти община общинска публичен разпоредителни регистър сделки Сливо поле собственост РМС 436/2017
одобрен

Регистър на лекарските практики

Регистър на лекарските практики Община Сливо поле

лекарски община практики регистър Сливо поле РМС 436/2017
одобрен

Регистър на рекламно-инфрмационните елементи

Справка на рекламните съоръжения, разположени на общински терени - собственост на Община Сливо поле

елементи община Реклами Сливо поле рекламно информационни РМС 436/2017
одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

мери община ОПФ пасища регистър Сливо поле РМС 436/2017