9 намерени резултата

одобрен
одобрен
одобрен

Земеделска и горска техника и машини за земни работи регистрирани в област Търговище към 30.09.2019г.

Земеделска и горска техника и машини за земни работи регистрирани в област Търговище към 30.09.2019г.

одобрен
одобрен
одобрен

Земеделска и горска техника Област Търговище-2017г.

Регистрирана земеделска,горска техника и машини за земни работи на територията на Област Търговище, към 30,06,2017г.

Порталът за отворени данни на Република България е разработен в изпълнение на Проект: BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“