12 намерени резултата

одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Ружинци

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Ружинци

регистър върнати решения
одобрен

Списък на социалните институти и услуги Община Ружинци

Списък на социалните институти и услуги Община Ружинци

социални услуги
одобрен

Регистър на категоризираните търговски обекти Община Ружинци

Регистър на категоризираните търговски обекти Община Ружинци

търговия
одобрен

Списък на спортните клубове Община Ружинци

Списък на спортните клубове Община Ружинци

спорт