12 намерени резултати

одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

аренда земи наем община общинска собственост Неделино РМС 214/2016
одобрен

Регистър на разпоредителните сделки

община разпоредителни регистър сделки Неделино РМС 436/2017
одобрен

Регистър на заявления за достъп до информация

Предоставя информация за подадените заявления за достъп до информация до Община Неделино за определен период от време

достъп заявления здои информация община регистър Неделино РМС 436/2017 ПДОИ
одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

Дава информация за заверените технически паспорти на сгради на територията на община Неделино за определен период

заверени община паспорти сгради строителство технически Неделино РМС 214/2016
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Дава информация за издадените разрешителни за строеж за определен период

издадени община разрешителни регистър строеж строителство Неделино РМС 214/2016
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Дава информация за обектите, въведени в експлоатация за конкретния период

въведени експлоатация обекти община регистър строителство Неделино РМС 214/2016
 

Моля изчакайте