32 намерени резултати

одобрен

Регистър на обществените поръчки

Регистър на обществените поръчки

обществени община поръчки регистър РМС 436/2017 Казанлък
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

Регистър на заявленията за достъп до информация

здои община РМС 436/2017 Казанлък
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж

община РМС 214/2016 Казанлък
одобрен

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на добавяне: 2019-04-17 12:40:48
Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

община ЗПКОНПИ РМС 54/2019 Казанлък
одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

РМС 436/2017
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

РМС 436/2017