43 намерени резултати

одобрен
одобрен

Регистър на социални институти и услуги

Регистър на социални институти и услуги

институти община регистър социални услуги РМС 436/2017 Казанлък
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

върнати ново обсъждане община общински регистър решения съвети РМС 436/2017 Казанлък
одобрен

Регистър на разрешителни за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

Регистър на разрешителни за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината - Няма заповеди за заустване издадени от кмета на общината

водовземане заустване община разрешителни регистър РМС 435/2020 Казанлък
одобрен

Регистър на обществените поръчки

Регистър на обществените поръчки

обществени община поръчки регистър РМС 436/2017 Казанлък
одобрен

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

лица нестопанска община регистър цел юридически РМС 54/2019 Казанлък
 

Моля изчакайте