30 намерени резултати

одобрен

Регистър на частна общинска собственост

Регистър на частна общинска собственост

община общинска регистър Свиленград собственост РМС 436/2017
одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване

водовземане заустване община разрешителни регистър Свиленград РМС 435/2020
одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

заповеди разрешение ПУП И ИПУП регистър
одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

регистър технически паспорти
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

въведени в експлоатация обекти регистър
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж

разрешителни строеж
 

Моля изчакайте