17 намерени резултати

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена в община Любимец

детски градини Любимец училища
одобрен
одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване, община Любимец

Разпределение на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за отдаване под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни

земеделие
одобрен

Регистър на общинската собственост, община Любимец

Регистър на актове за собственост

Регистър на актове за собственост
одобрен

Регистър на разпоредителните сделки с имоти, община Любимец

Регистър на разпоредителните сделки с имоти

разпоредителни сделки
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост на територията на Община Любимец

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост на територията на Община Любимец

етажна собственост