4 намерени резултати

одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи по землища от общините в област Шумен за предходната година

Средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделски земи, съгласно § 2е, ал.1 и ал.2 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ на база предходна стопанска година

землища одз средно годишно рентно плащане шумен РМС 214/2016 2019-2020 2018-2019
одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ-Шумен земеделска, горска техника и машини за земни работи

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ-Шумен земеделска, горска техника и машини за земни работи

горска техника земеделска техника машини за земни работи РМС 214/2016
одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи по землища за общините от област Шумен

Средното годишно рентно плащане по землища за област Шумен

2014-2015 2015-2016 2016-2017 землища средно годишно рентно плащане 2017-2018
одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ Шумен земеделска, горска техника и машини за земни работи

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ Шумен земеделска, горска техника и машини за земни работи

горска техника земеделска техника машини за земни работи
 

Моля изчакайте