44 намерени резултати

одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистър на търговските дружества с общинско участие

дружества община общинско регистър търговски участие РМС 436/2017 Раднево
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за водовземане и ползване на повърхностни водни обекти - Раднево 2021 г.

Регистър на издадените разрешителни за водовземане и ползване на повърхностни водни обекти - Раднево 2021 г. по години

водовземане община разрешителни регистър РМС 436/2017 РМС 435/2020 Раднево
одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Регистър домашни кучета по години
Регистър домашни любимци - кучета - села - по години

безстопанствени домашни кучета община регистър РМС 436/2017 Раднево
одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране за хора с увреждания

карти община паркиране трайни увреждания хора РМС 436/2017 Раднево
одобрен
одобрен
 

Моля изчакайте