42 намерени резултати

одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране за хора с увреждания

карти община паркиране трайни увреждания хора РМС 436/2017 Раднево
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии през 2018г. на Община Радневоо

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии през 2018г. на Община Раднево