33 намерени резултати

одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

Издадени разрешителни за водовземане от язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.3, буква „а” на ЗВ

водовземане Мездра община разрешителни регистър РМС 436/2017 РМС 435/2020
одобрен

Регистър на одобрени ПУП 2018 г.

актуален към 20.03.2018 г.

одобрени пуп
одобрен

Регистър на допуснати ПУП 2018 г.

актуален към 13.03.2018 г.

допуснати пуп
одобрен
одобрен
одобрен
 

Моля изчакайте